O НАМА

 

 

 

   

Удружење УПВ, је нестраначко, невладино и непрофитабилно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева из области васпитно-образовног рада и побољшања услова рада у области васпитања деце предшколског узраста и примене највиших стандарда у области васпитно-образовног рада у складу са начелима Устава и Закона.


Циљеви Удружења су следећи :

  • афирмација и унапређивање делатности предшколског васпитања и образовања;
  • побољшање услова рада у области васпитања и образовања деце предшколског узраста;
  • заштитa квалитета и законитости рада предшколских установа;
  • примена највиших стандарда у области васпитно-образовног рада у предшколским установама;
  • унапређивање делатности предшколског васпитања и образовања;
  • спровођење највиших стандарда у погледу квалитета васпитно-образовног рада;
  • примена одговарајуће методологије од стране стручног кадра, доприношење стручном усавршавању и професионалном развоју својих чланова;
  • старање о правовременом и потпуном информисању својих чланова о свим актуелним питањима професије и делатности;
  • развијање сарадње са другим владиним и невладиним организацијама, струковним удружењима и другим струковним удружењима;
  • заштита професионалних интереса у предшколским установама у погледу свих чинилаца (стручности кадра, простора, опреме, адекватне тенденције за сталним стручним усавршавањем и сл.)

ЧЛАНОВИ