КОНТАКТ

Контакт телефон: 063/32-79-70
Адреса: Београд, Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 92
Мeјл адреса: upv.beograd@gmail.com
Адреса сајта Удружења: wwwhttp://upvbg.org.rs 
Facebook страница: @upv.beograd.udruzenje
Instangram профил: udruzenje _upv_beograd