Отворен конкурс Најбоља играчка 2017

Удружење приватних вртића Београд расписало је конкурс за Најбољу играчку у 2017. години. Конкурс је отворен 15. јануара и биће отворен све до 1. маја 2017. године када ће жири размотрити све радове који задовољавају прописане критеријуме и извршити рангирање 10 најбољих играчка.

Услови за учешће на конкурсу:

На Конкурс могу да се пријаве само васпитачи Установа и вртића који су чланови УПВ Београда.

 • Сваки учесник конкурише са једном играчаком
 • Пријављивање и учествовање на конкурсу је појединачно
 • Радови могу бити из свих сфера стваралаштва без обзира на циљну групу

Приликом оцењивања жири ће се руководити следећим принципима:

а) педагошко-психолошки:

 • дидактичко средство мора да одговара развојним способностима, могућностима и начинима играња детета
 • да инспирише дете и подстиче га на активност
 • да дете подстиче на самостално стваралаштво
 • да подстиче  заједничку игру и учешће у игри

б) здравствено-хигијенски и технолошки

 • одговарајуће величине и хемијског састава
 • безбедна за дете
 • материјал лак за одржавање

в) естетски

 • добро и складно обликовано (облик, боја, величина)
 • оригиналност решења

г)  примењиљивост у васпитно-образовном раду

 • утицај дидактичког средства на општи психофизички развој
 • утицај на развој појединих аспеката (говор, моторика, интелект…)
 • могућности и квалитет игре са том играчком; да ли играчка „расте“ са дететом; какви су облици сарадње деце и одраслих у игри; колико привлачи децу, држи им пажњу и како на њу реагују
 • квалитет и адекватност  упутства

Пријава треба да садржи:

 • Играчку, краћи опис играчке и/или упутство, фотографије, краћи снимак и сл.
 • Име и презиме аутора играчке, занимање
 • Има установе у којој је аутор запослен

Све радове пристигле поштом или достављене на адресу УПВ-а жири ће размотрити и оценити према Правилнику о додели награде за најбоље дидактичко средство.

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу УПВ-а Бул. Зорана Ђинђића 90, са назнаком “За Конкурс Нај играчка 2017“.

O резултатима конкурса биће обавештене све чланице УПВ-а.

Награде

Жири ће размотрити све радове који задовољавају прописане критеријуме и извршиће рангирање 10 најбољих.

Прво место – 10.000,00 динара

Друго место – 8.000,00 динара

Треће место – 5.000,00 динара

Oд 4-10. места – Плакета

Информације о конкурсу можете добити на e-mail: upv.beograd@gmail.com

20170120_10451320170120_104448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најбоља играчка 2016 – аутор Милена Кос, васпитач ПУ Чарли Браун